Tác giả: Luật Việt

Quản lý thức ăn đường phố: Tăng khâu thanh tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm

hậu kiểm về an toàn thực phẩm

Thức ăn đường phố được nhiều người chọn lựa và đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều mối nguy về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tháng 4 là thời điểm gần như nóng nhất, chuyển mùa và…

Read More »

Tháo gỡ khó khăn, tiếp tục nhân rộng mô hình chợ an toàn thực phẩm

Cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, hạ tầng kỹ thuật chợ trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ,…

Read More »

Hà Nội: Hậu kiểm ngăn chặn mất an toàn thực phẩm

Công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm phải chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Phó…

Read More »

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024: Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Để đáp ứng ngày càng cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 là: “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn…

Read More »