CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG QUỐC TẾ UNESCO-L’OREAL

KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG

Mỗi năm chương trình học bổng quốc tế UNESCO – L’Oreal sẽ trao tặng cho 15 nhà khoa học nữ trẻ tuổi có học vị Tiến sĩ và sau Tiến sĩ, có các nghiên cứu có tiềm năng trong ngành Khoa học Đời sống được các học viện danh tiếng nước ngoài chấp nhận. Mỗi học bổng trị giá tối đa US$ 40,000 cho 2 năm.

Học bổng được chia đều cho các vùng khác nhau, sẽ có 3 ứng viên được chọn từ mỗi khu vực trong 5 nhóm khu vực như sau : châu Phi, Các vương quốc Ả rập, châu Á & Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ, châu Mỹ La tinh và vùng Caribbean. Kể từ khi bắt đầu, chương trình đã trao học bổng cho 120 phụ nữ từ 67 quốc gia.

Sau khi được sơ tuyển từ Uỷ Ban Quốc gia về UNESCO ở từng quốc gia, 4 ứng viên được chọn từ mỗi quốc gia sẽ gởi hồ sơ về Chương trình Học bổng tại UNESCO, Paris. Việc xét chọn cuối cùng để tìm ra 15 ứng viên nhận học bổng sẽ do Uỷ ban tuyển chọn học bổng UNESCO-L’Oreal thực hiện.

Chương trình học bổng quốc tế mong ước hỗ trợ cho các phụ nữ trẻ hoạt động trong ngành khoa học, mang đến cho họ cơ hội xây dựng mạng lưới quốc tế trong cộng đồng khoa học và tích luỹ được những kinh nghiệm quan trọng để họ có thể mang về chia xẻ với những người khác trong quốc gia.

2010 UNESCO-L’Oréal International Fellowship (Học bổng Quốc tế) – Khuyến khích nhân tài 


Mỗi năm kể từ năm 2000, 15 học bổng quốc tế được dành cho các nhà nghiên cứu khoa học nữ trẻ tuổi trong lĩnh vực Khoa học đời sống, ở cấp độ tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ, để hỗ trợ cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của họ.

Ba nhà nghiên cứu sẽ được chọn từ mỗi khu vực thuộc năm khu vực thế giới – Châu Phi và các vương quốc Ả Rập, Châu Á và Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ, và châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, Afghanistan – để nhận học bổng nghiên cứu khoa học.

https://dfid.blog.gov.uk/2010/10/15/chronic-irrigation-in-afghanistan/

You May Also Like

About the Author: phunutrongkhoahoc_com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *